vrienden zinn logo

 

 
zinn logo

Over ons

Ouderen een bijzondere dag bezorgen. Dat is wat de Stichting Vrienden van ZINN mogelijk maakt. Wij ondersteunen ZINN bij haar activiteiten voor ouderen. Zo helpen we mee de wereld van de bewoners en cliënten extra glans te geven.

Ontstaan van de Stichting

De Stichting Vrienden van ZINN komt voort uit de Stichting Vrienden van Dilgtoord. De voorzitter van de Familieraad van Dilgtoord, de heer A.J. van der Molen merkte op dat welzijnsactiviteiten voor de bewoners vaak om financiële redenen niet door konden gaan. Daarom heeft hij in 2000 de Stichting Vrienden van Dilgtoord in Haren opgericht, met als doel het leven en welzijn van de bewoners extra glans te geven. De statutaire doelstelling van de opgerichte stichting was daarom het bevorderen van het welzijn van de bewoners van Dilgtoord. De heer Van der Molen werd de eerste voorzitter, secretaris was de heer mr. J.R.C. Prummel, penningmeester was de heer prof. dr. J.L. Bouma en het vierde bestuurslid was de heer G.C.W. Speld. 

Zorginstelling Dilgtoord is een aantal keer gefuseerd. Daarbij traden ook nieuwe bestuursleden toe – bij de fusie met De Burcht te Hoogezand in 2009 en bij de fusie met De Borg te Groningen. Bij de laatste fusie in 2010 werd Dilgtoord (toen al 't Goorecht) ZINN en is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Vrienden van ZINN.
foto albert molen

De heer A.J. van der Molen

Doelstelling

Het welzijn bevorderen
Bewoners van de locaties van ZINN krijgen goede basiszorg in een prettige woonomgeving. Tóch is er, zoals bij iedereen, behoefte aan speciale lichtpuntjes in het dagelijks bestaan. Deze extra’s maken van een gewone dag een bijzondere dag. Binnen de zorg zijn extra activiteiten die ontspanning bieden, moeilijk te bekostigen. Juist daarvoor is de Stichting Vrienden van ZINN. De doelstelling van de Stichting Vrienden van ZINN is dan ook “het bevorderen van het welzijn van cliënten van de locaties van ZINN”.

Inkomsten en bezoldiging

De inkomsten van de stichting worden verkregen van donateurs, uit fondsen en schenkingen van particulieren, bedrijven en instellingen. Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de stichting. Binnen de organisatie ZINN worden de wensen verzameld en deze worden in de vergaderingen van het bestuur aangeboden. Het bestuur besluit in haar vergaderingen aan welke doelen, passend bij de doelstelling van de Vrienden van ZINN en ZINN, wordt gedoneerd. Bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen geen beloning. De stichting heeft geen directie en heeft geen personeel in dienst. 

Op de pagina's Projecten en Nieuws ziet u welke projecten wij inmiddels mogelijk hebben gemaakt.

foto bestuur

Bestuur

Het huidige stichtingsbestuur is als volgt samengesteld:

Het secretariaat van de Stichting Vrienden wordt ondersteund vanuit het directiesecretariaat van ZINN, door mevrouw Ingrid de Jong - Huitema.

De Stichting is statutair gevestigd in Haren (Gr) en heeft de ANBI status, RSIN 810508527.

 

Jaarrekeningen en bestuursverslagen

De jaarrekening van 2021 kunt u hier inzien

De jaarrekening van 2020 kunt u hier inzien.

De jaarrekening van 2019 kunt u hier inzien. 

Het bestuursverslag van 2021 kunt u hier inzien.

Het bestuursverslag van 2020 kunt u hier inzien.

Het bestuursverslag van 2019 kunt u hier inzien. 

 

Ervaringen

“Het is belangrijk dat de Vrienden van ZINN projecten en activiteiten kunnen blijven steunen, die de bewoners prettige momenten van afleiding en plezier bieden”
- Robert Berting, voorzitter
“Waarom meewerken aan de Vrienden van ZINN? Om die glimlach en twinkelende ogen van bewoners, die genieten van dingen waar de Vrienden aan bijdragen.”
- Frans Tempelaar, penningmeester
"Ik verleende naast zorg in mijn praktijk ook zorg in zorginstellingen, waarbij het mij opviel dat het bezig zijn, bezig gehouden worden en het initiëren van herinneringen van eminent belang zijn in de laatste levensfase van mensen."
- Truus van der Werff, bestuurslid

Deze website is mede mogelijk gemaakt door:   triplepro logo