Stichting Vrienden Van ZINN gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar online producten en diensten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Stichting Vrienden van ZINN houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG.

Wat is de AVG?

De AVG is gepresenteerd op 4 mei 2016 en trad 20 dagen later in werking. Organisaties (groot en klein) die op welke manier of in welke hoeveelheid dan ook persoonsgegevens opslaan en verwerken moeten op 28 mei aan de regels voldoen. Er is een overgangsperiode van ongeveer 2 jaar aangehouden om alle organisaties voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden en alle processen op orde te kunnen maken. De AVG is bedoeld om persoonlijke informatie van EUinwoners te beschermen. Alle regels van de verordening zijn dan ook hetzelfde voor alle landen in de EU.

Verwerking persoonsgegevens

Stichting Vrienden van ZINN behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. In het kader van de dienstverlening verzamelt Stichting Vrienden van ZINN persoonsgegevens bij deelname aan evenementen en activiteiten, het aangaan van een donateurschap of periodieke schenking, het abonneren op de nieuwsbrief of het aangaan van een sponsorschap of samenwerking. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de financiële administratie en worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen omtrent stichting Vrienden van ZINN. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van het formulier op de contactpagina. Stichting Vrienden van ZINN verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Cookies

Stichting Vrienden van ZINN kan gebruikmaken van cookies bij het aanbieden van haar diensten. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Stichting Vrienden van ZINN maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Stichting Vrienden van ZINN maakt op onze website(s) gebruik van analytische cookies. Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van onze website(s) te kunnen testen en te optimaliseren. Stichting Vrienden van ZINN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Indien er wijzigingen plaatsvinden, zal de stichting Vrienden van ZINN u hiervan op de hoogte stellen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vrienden van Privacybeleid ZINN/RBe 0.1
ZINN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stichtingvrienden@ZINN.nl