Lichtpuntjes

Het leven extra glans geven
Bewoners en cliënten van de locaties van ZINN krijgen goede basiszorg in een prettige woonomgeving. Tóch is er, zoals bij iedereen, behoefte aan speciale lichtpuntjes in het dagelijks bestaan. Deze extraatjes zijn iets om naar uit te kijken en maken van een gewone dag een bijzondere dag. De Vrienden probeert, daar waar zij kan, een bijdrage te leveren aan activiteiten die het welzijn van de bewoners en cliënten van ZINN bevorderen. Hiervoor is zij afhankelijk van donateurs, sponsoren en fondsen. U kunt de Vrienden helpen hun goede werk voor te zetten door óók Vriend van ZINN te worden!

 

U kunt Vriend van ZINN worden door:

 

video thumb

Vertrouwen op Vrienden van ZINN

ZINN organiseert veel activiteiten om bewoners een fijne dag te bezorgen. De activiteiten lopen uiteen van bezoek aan musea, theaters en schouwburgen tot bingo, schilderen en optredens van artiesten. De Vrienden heeft een ‘Wensput’ en overlegt regelmatig met ZINN over welke bijdrage zij kan leveren. Dat varieert van financiële steun tot het schenken van cadeaus, zoals een piano, speciale poppen voor ouderen met dementie en iPads.

Een overzicht van door de Vrienden gerealiseerde lichtpuntjes vindt u hier.

De Wensput van de Vrienden

Wensput
Zowel bewoners, cliënten, medewerkers als ZINN zelf kunnen ideeën aandragen. En, zoals het lichtpuntjes betaamt, groot of klein; allemaal doen zij ertoe. Nog één keer uit eten met familie als laatste persoonlijke wens, het bezoeken van een bijzondere reünie of de dochten van een bijzondere vriend op bezoek krijgen? De Vrienden maken dit graag mogelijk.

Vrienden maken

Afhankelijk van donaties
De Vrienden en ZINN overleggen regelmatig met elkaar over ideeën, wensen en over welke bijdrage – soms financieel, soms materieel – waaraan kan worden geleverd. De Vrienden is afhankelijk van donaties en spreekt daarvoor fondsen aan, werft sponsoren en donateurs om zo (kleinschalige) projecten in en rond ZINN locaties te financieren. Word u ook vriend van ZINN?