40 image

Wenskaartenactie van De Vrienden van ZINN

In de verschillende locaties staan ze al, de Kerst- én .. extra bomen.
Die laatsten horen bij de wenskaartenactie van de Vrienden van ZINN, lees daarover hier meer.

De Vrienden van ZINN
Stichting de Vrienden van ZINN wil bijdragen aan het welzijn van bewoners en cliënten van ZINN. Om dat te kunnen doen, is het belangrijk dat zij weten welke wensen of suggesties er zijn. Daarna verkennen De Vrienden de mogelijkheden om daaraan een bijdrage te leveren. Bewoners, familie en medewerkers kunnen wensen en suggesties aandragen bij De Vrienden.

Wensbomen
Dit jaar staat er een extra kerstboom in iedere ZINN locatie met daarin alleen lampjes. Laten we de boom een ‘Wensboom‘ noemen en de lampjes ‘lichtpuntjes‘. De Vrienden verzorgen lichtpuntjes voor bewoners en gaan dat ook in 2023 doen. Normaal gesproken verzamelen De Vrienden bewonerswensen in een zogenaamde ‘Wensput’, maar de maand december maken zij daarnaast gebruik van ‘Wensbomen’. Ze staan in de centrale hal van iedere ZINN locatie.

Wenskaarten
Veel bewoners ontvingen de afgelopen dagen – of krijgen de komende dagen – post van De Vrienden. Een flyer met daarop een Wenskaart. Op deze kaart kunnen onze bewoners (familie of medewerkers) een welzijnswens noteren, waaraan De Vrienden een bijdrage zouden kunnen leveren. De ingevulde Wenskaart mag in de Wensboom worden gehangen. De Vrienden gaat al deze wensen verzamelen om te proberen daarvan in 2023 een aantal mogelijk te maken.

WelZINN
De samenwerking met WelZINN werd gezocht om bewoners die het niet zelfstandig lukt de Wenskaart in te vullen te helpen.