Doelstelling

Het welzijn bevorderen
De doelstelling van de Stichting Vrienden van ZINN is “het bevorderen van het welzijn van cliënten van de locaties van ZINN”.

Inkomsten en bezoldiging
De inkomsten van de stichting worden verkregen van donateurs, uit fondsen en schenkingen van particulieren, bedrijven en instellingen. Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de stichting. Binnen de organisatie ZINN worden de wensen verzameld en deze worden in de vergaderingen van het bestuur aangeboden. Het bestuur besluit in haar vergaderingen aan welke doelen, passend bij de doelstelling van de Vrienden van ZINN en ZINN, wordt gedoneerd. Bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen geen beloning. De stichting heeft geen directie en heeft geen personeel in dienst.

Bestuur
Het huidige stichtingsbestuur is als volgt samengesteld:
De heer Robert (R.E.J.) Berting, voorzitter
De heer mr. Wim (W.F.W.) Timmer, secretaris
De heer Henk (H.J.) Piek, penningmeester
Mevrouw Truus (G.W.M.) van der Werff, lid belast met het werven van donateurs

Het secretariaat van de Stichting Vrienden wordt ondersteund vanuit het directiesecretariaat van ZINN, door mevrouw Angélique Bimolt.
De Stichting is statutair gevestigd in Haren (Gr) en heeft de ANBI status, RSIN 810508527.

Jaarrekeningen 

  • De jaarrekening van 2022 kunt u hier inzien;
  • De jaarrekening van 2021 kunt u hier inzien;
  • De jaarrekening van 2020 kunt u hier inzien;
  • De jaarrekening van 2019 kunt u hier inzien.

Bestuursverslagen

  • Het bestuursverslag van 2022 kunt u hier inzien.
  • Het bestuursverslag van 2021 kunt u hier inzien;
  • Het bestuursverslag van 2020 kunt u hier inzien;
  • Het bestuursverslag van 2019 kunt u hier inzien.

Het ontstaan van de stichting

De Stichting Vrienden van ZINN komt voort uit de Stichting Vrienden van Dilgtoord. De toenmalige voorzitter van de Familieraad van Dilgtoord merkte op dat welzijnsactiviteiten voor de bewoners vaak om financiële redenen niet door konden gaan. In 2000 richtte hij de Stichting Vrienden van Dilgtoord in Haren op, met als doel het leven en welzijn van de bewoners extra glans te geven.

Zorginstelling Dilgtoord is een aantal keren gefuseerd. Tijdens de laatste fusie (2010) werd de naam Dilgtoord vervangen voor ZINN. Ook een naamswijziging van de stichting volgde; Stichting Vrienden van Dilgtoord werd Stichting Vrienden van ZINN.

Hechte vriendschap

De vriendschap van de Vrienden met ZINN is hecht. Datzelfde geldt voor de relatie met de vrienden van de stichting; onze donateurs, sponsoren en fondsen. Via een nieuwsbrief worden onze contacten zo zorgvuldig mogelijk onderhouden.

Klik hier om te abonneren op de nieuwsbrief.

 

 

“Ik verleende naast zorg in mijn praktijk ook zorg in zorginstellingen, waarbij het mij opviel dat het bezig zijn, bezig gehouden worden en het initiëren van herinneringen van eminent belang zijn in de laatste levensfase van mensen.”

Truus van der Werff, bestuurslid

“Waarom meewerken aan de Vrienden van ZINN? Om die glimlach en twinkelende ogen van bewoners, die genieten van dingen waar de Vrienden aan bijdragen.”

Frans Tempelaar, penningmeester

“Het is belangrijk dat de Vrienden van ZINN projecten en activiteiten kunnen blijven steunen, die de bewoners prettige momenten van afleiding en plezier bieden”

Robert Berting, voorzitter